Візьміть будь-який текст, і почніть читати його зі звичайною для себе швидкістю. Одночасно з читанням рахуйте кількість слів у тексті. Для підрахунку використовуйте тільки ваш погляд, не допомагайте собі пальцями. Виконуйте цю вправу хвилини 2-3. Перевірте себе і порівняйте отримані результати. Вдалося досягнути того, щоб перший результат не відрізнявся від другого?
Made on
Tilda